Lộ trình học tập

Để xác định được lộ trình học tập, trước tiên bạn cần xác định xem bản thân thích học lập trình để làm gì.
Ví dụ học để lập trình game, lập trình phần mềm ứng dụng máy tính, lập trình nhúng, lập trình ứng dụng SmartPhone ......

Lập trình Website

Học để tạo ra các trang Web, phần mềm ứng dụng trên Web, game chơi trên Web.

icon-program icon-program icon-program icon-program icon-program icon-program
Xem lộ trình

Lập trình phần mềm PC

Học để tạo ra các phần mềm ứng dụng, game chạy trên máy tính.

icon-program icon-program icon-program icon-program
Xem lộ trình

Group Facebook Quản trị máy tính

Tham gia group Facebook để cùng nhau chia sẻ kiến thức lập trình và các thủ thuật, mẹo vặt hay khi sử dụng máy tính, smartphone, internet nhé

Tham gia nhóm