8 tháng 10, 2021

Lập trình phần mềm quản lý nhân sự C# Winform

 Bài 0: Giới thiệu

Bài 1: Tạo giao diện

Bài 2: Tạo chức năng đăng nhập và phân quyền

Bài 3: Thêm, sửa, xóa tài khoản

 Bài 4: Thêm, sửa, xóa phòng ban

 Bài 5: Xem, thêm, sửa, xóa nhân viên

 Bài 6: Xuất danh sách Excel


Link download code file Export Excel: Google Drive

Bài 7: Tổng kết


SHARE THIS

Blogger Nguyễn Dương

Có một câu nói mà mình rất thích đó là "Thật sai lầm khi nghĩ rằng một khi rời khỏi trường học, bạn không cần học thêm điều mới nữa". Chính vì thế mà hãy luôn luôn học hỏi, con người chỉ ngừng phát triển khi ngừng học hỏi. Nếu như bạn chưa hiểu nội dung bài viết hoặc đang khúc mắc khi thao tác thì hãy bình luận phía dưới bài viết để mọi người cùng thảo luận nhé!