8 tháng 10, 2021

Lập trình phần mềm quản lý danh bạ C# Winform

Bài 0: Giới thiệu


Bài 1: Tạo giao diện


Bài 2: Tạo List lưu trữ danh bạ


Bài 3: Thêm, sửa, xóa danh bạ


Bài 4: Tạo chức năng tìm kiếm


Bài 5: Save và load data


SHARE THIS

Blogger Nguyễn Dương

Có một câu nói mà mình rất thích đó là "Thật sai lầm khi nghĩ rằng một khi rời khỏi trường học, bạn không cần học thêm điều mới nữa". Chính vì thế mà hãy luôn luôn học hỏi, con người chỉ ngừng phát triển khi ngừng học hỏi. Nếu như bạn chưa hiểu nội dung bài viết hoặc đang khúc mắc khi thao tác thì hãy bình luận phía dưới bài viết để mọi người cùng thảo luận nhé!