24 tháng 12, 2019

Cú pháp cơ bản trong C#

Mỗi một ngôn ngữ lập trình đều có một cú pháp khác nhau, để viết được một chương trình bằng C# thì buộc bạn phải ghi nhớ cú pháp của nó. Trong bài viết trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về cấu trúc cơ bản của một chương trình C# rồi, nay mình sẽ nói rõ hơn về cú pháp của từng phần.


Ví dụ một chương trình C#, đây là những lệnh cơ bản nhất trong C#.
using System;

namespace Cu_phap_co_ban
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Last Christmas, I gave you my heart");
      Console.WriteLine("But the very next day, You gave it away");
      Console.WriteLine("This year, to save me from tears");
      Console.WriteLine("I'll give it to someone special");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Bạn hãy bấm F5 để biên dịch và chạy chương trình C# trên.


1. Using

Từ khóa using được sử dụng để khai báo thư viện sẽ sử dụng và bao namespace trong chương trình. Một chương trình C# có thể bao nhiều lệnh using.

Cú pháp:
using tên thư viện;
Ví dụ
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

2. Namespace

Cú pháp:
namespace tên_namespace
Ví dụ
namespace Vi_du_namespace
{
    public class Action { }

    public delegate void Art();

    namespace Sub_Namespace { }
}

3. Class

Cú pháp:
class Tên_lớp { }
Ví dụ:
class Program
 {
        static void Main(string[] args)
        {
        }
 }

4. Phương thức Main

Cú pháp
static void Main(string[] args) { }

5. Comment

Comment sẽ có màu xanh lục, có 3 cách comment trong Visual Studio.

- Sử dụng ký tự // ở đầu câu comment. Bất kỳ đoạn code hay chữ nào ở cùng dòng và ở phía sau ký tự // cũng sẽ không được biên dịch. Tức nghĩa là ký tự // chỉ có tác dụng trên cùng 1 dòng, đến dòng tiếp theo sẽ không còn là comment nữa. Bạn muốn viết comment ở dòng tiếp theo thì phải gõ // ở dòng đó. 

Ví dụ- Sử dụng ký tự /* */, dành cho comment nhiều dòng. Cứ mỗi lần bạn gõ Enter để xuống dòng thì đầu dòng đó sẽ tự động có ký tự *. Dòng mở đầu comment có ký tự /*, kết thúc comment thì bằng ký tự */.

Ví dụ
- Sử dụng 3 ký tự gạch chéo ///, cách này sẽ comment được nhiều dòng, sử dụng tương tự như //. Bạn gõ ký tự này ở phía trên namespace, class, method thì Visual Studio sẽ tự động sinh ra cho bạn 1 đoạn comment như sau:Sau này khi tái sử dụng lại bạn sẽ thấy đoạn comment của bạn hiện lên ở phần chú thích của code.


6. Dấu chấm phẩy ;

Chắc đây là ký tự quá quen thuộc khi học lập trình rồi đúng không. Kể từ khi học lập trình Pascal ở bậc phổ thông chúng ta cũng đã quen với điều này. Trong C#, dấu chấm phẩy cũng được dùng để kết thúc một dòng lệnh.

Ví dụ
Console.WriteLine("Connect to quantrimaytinh.com");

SHARE THIS

Blogger Nguyễn Dương

Có một câu nói mà mình rất thích đó là "Thật sai lầm khi nghĩ rằng một khi rời khỏi trường học, bạn không cần học thêm điều mới nữa". Chính vì thế mà hãy luôn luôn học hỏi, con người chỉ ngừng phát triển khi ngừng học hỏi. Nếu như bạn chưa hiểu nội dung bài viết hoặc đang khúc mắc khi thao tác thì hãy bình luận phía dưới bài viết để mọi người cùng thảo luận nhé!