19 tháng 12, 2019

Cấu trúc cơ bản của một chương trình C#

Để viết được một chương trình phần mềm đầu tiên, bạn phải nắm được cấu trúc cơ bản của một chương trình C#, chức năng của từng phần. 

Cấu trúc cơ bản của một chương trình C#

Trước khi tiến hành viết code, các bạn hãy khởi tạo một chương trình phần mềm C#.

1. Khởi tạo chương trình phần mềm C#

Bước 1: Mở chương trình Visual Studio, chọn Create a new project


Bước 2: Chọn phần Console App (.NET core), rồi chọn Next


Bước 3: Bạn đặt tên cho Project (dự án) và Solution, chọn vị trí lưu file rồi click Create.


- Một Solution có thể có nhiều Project, mặc định khi bạn điền tên vào Project name thì dòng Solution name cũng được tự động điền tên giống Project nhưng bạn có thể đổi tên khác cho Solution

- Đây là giao diện code của một chương trình cơ bản trong C#


2. Cấu trúc một chương trình C#

Một chương trình C# bao gồm các phần sau:
  • Using
  • Namespace
  • Class
  • Hàm (Phương thức) Main
  • Comment
- UsingDùng để khai báo thư viện sẽ được sử dụng trong chương trình. Thư viện là một tập các phương thức, kiểu dữ liệu được tạo ra nhằm hỗ trợ cho việc lập trình. Bạn có thể khai báo 1 hoặc nhiều thư viện trong một chương trình. 
- Namespace: là một tập hợp các lớp, bao bọc các thành phần bên trong nó bằng khối { }. Trong một namespace có thể chứa namespace khác. Lưu ý nên đặt tên namespace bằng Tiếng Anh và không có dấu cách, không nên đặt tên namespace bằng Tiếng Việt. Vì C# được tạo ra để cả thế giới sử dụng, nếu bạn đặt tên namespace bằng Tiếng Việt thì có khả năng khi chạy chương trình sẽ bị lỗi.
- Class: Chứa các phương thức Main, nằm trong khối { }
- Phương thức Main: Phần code mà chúng ta viết để tạo chương trình phần mềm, sẽ nằm trong khối ngoặc nhọn của phương thức Main.
- Comment: Dùng để ghi chú, chú thích chức năng của các đoạn code hoặc để khóa tạm thời một đoạn code nào đó.

Sau khi khởi tạo chương trình bạn hay bấm phím F5 hoặc Ctrl + F5 để chạy thử chương trình mặc định của C#. 
Kết quả là dòng chữ Hello World! sẽ hiện ra, tiếp theo là dòng Press any key to close this window. Vậy là mình xin chào mừng bạn đến với thế giới lập trình nhé ^^. 

SHARE THIS

Blogger Nguyễn Dương

Có một câu nói mà mình rất thích đó là "Thật sai lầm khi nghĩ rằng một khi rời khỏi trường học, bạn không cần học thêm điều mới nữa". Chính vì thế mà hãy luôn luôn học hỏi, con người chỉ ngừng phát triển khi ngừng học hỏi. Nếu như bạn chưa hiểu nội dung bài viết hoặc đang khúc mắc khi thao tác thì hãy bình luận phía dưới bài viết để mọi người cùng thảo luận nhé!