17 tháng 11, 2019

Thì quá khứ đơn


A. Cấu trúc

1. Cấu trúc với động từ thường

- Khẳng định:  S + V-ed/ V(dạng quá khứ)
e.g: I lived in New York three years ago
e.g: He bought a new car yesterday
- Phủ địnhS + did not (didn't) + V(nguyên thể)
e.g: I didn't live in New York three years ago
e.g: He didn't buy a new car yesterday
- Nghi vấnDid + S + V(nguyên thể)?
e.g: Did you live in New York three years ago?
e.g: Where did he buy this book yesterday?


2. Cấu trúc với động từ tobe

- Khẳng định: S + was/were + O
- Phủ định: S + was/were + not (wasn't/weren't) + O
- Nghi vấn: Was/were + S + O?

B. Cách dùng

- Nói về một trạng thái, hành động xảy ra hoặc không xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ
e.g: My father bought a new motobike yesterday
- Diễn đạt các hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ
e.g: Thuy came home, she turned on her computer, read the message on Facebook and answered it.
- Diễn đạt một hành động xen vào một hành động khác đang diễn ra trong quá khứ
e.g: When I was cooking, my parents came.
- Dùng trong câu điều kiện loại II
e.g: If i were you, i would buy that car

C. Cách thêm "ed" vào động từ

Đối với động từ bất quy tắc ở thì quá khứ đơn, chúng ta cần học thuộc lòng những động từ ở cột 2 trong bảng động từ bất quy tắc. Đối với động từ theo quy tắc, chúng ta cần nhớ những quy tắc thêm ed sau:
- Nếu động từ tận cùng là e, chúng ta chỉ thêm d.
e.g. loveloved, like liked, livelived
- Nếu động từ tận cùng là hình thức phụ âm + y, thì chuyển y thành i rồi thêm ed, nếu là nguyên âm + y thì giữ nguyên rồi thêm ed
e.g. worryworried, crycried, playplayed, staystayed
- Nếu động từ 1 âm tiết có hình thức 1 nguyên âm nằm giữa hai phụ âm (ngoại trừ âm cuối là w), ta gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm ed.
e.g. stopstopped
- Nếu động từ 2 âm tiết, âm tiết sau được nhấn trọng âm và cũng có dạng 1 nguyên âm nằm giũa 2 phụ âm thì gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm ed.
e.g. admitadmitted, prefer preferred
- Trong tiếng Anh - Anh (không phải Anh - Mỹ) phụ âm cuối cùng được nhân đôi.
e.g. travel travelled
Đối với những động từ theo quy tắc không thuộc những quy tắc trên chúng ta vẫn thêm ed như bình thường.

D. Dấu hiệu nhận biết

Thì quá khứ đơn thường dùng với các trạng từ chỉ thời gian sau:
- yesterday/ yesterday morning ...
- last night/ week/ month/ decade...
- two weeks/ months/ years/ ... ago = cách đây ... hai tuần/tháng/năm
- in a year/ a month/ 2019.......


E. Lưu ý cách phát âm "ed" 

Động từ có quy tắc khi được thêm ed có những cách phát âm là /ɪd/, /t/, /d/
- Đuôi ed được phát âm là /t/ khi động từ quá khứ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ 
- Đuôi ed được phát âm là /id/ khi động từ quá khứ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/
- Đuôi ed được phát âm là /d/ khi các động từ tận cùng là các âm phụ âm còn lại như /b/, /v/, /l/, /m/, /n/... và sau các âm nguyên âm


SHARE THIS

Blogger Nguyễn Dương

Có một câu nói mà mình rất thích đó là "Thật sai lầm khi nghĩ rằng một khi rời khỏi trường học, bạn không cần học thêm điều mới nữa". Chính vì thế mà hãy luôn luôn học hỏi, con người chỉ ngừng phát triển khi ngừng học hỏi. Nếu như bạn chưa hiểu nội dung bài viết hoặc đang khúc mắc khi thao tác thì hãy bình luận phía dưới bài viết để mọi người cùng thảo luận nhé!