9 tháng 11, 2019

Thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn - present continuous tense

A. Cấu trúc

- Khẳng địnhS + am/ is/ are + V-ing + ...
e.g: I'm learning Math now 
- Phủ địnhS + am/ is/ are + not (am not/ isn't/ aren't) + V-ing + ...
e.g: My father isn't playing tennis now
- Nghi vấnAm/ Is/ Are + S + V-ing + ...?
e.g: Are you learning Math now?
       What is she doing at the moment?

B. Cách dùng

Thì hiện tại tiếp diễn dùng để:
Diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói hoặc xung quanh thời điểm nói
e.g: He is preparing hard for the coming test
Dùng trong câu nói về sự thay đổi, sự phát triển
e.g: It's getting darker
Thể hiện sự phàn nàn về 1 thói quen xấu (đi với always) 
e.g: He is always telling lies
Nói về 1 việc trong tương lai có sự sắp xếp, lên kế hoạch
e.g: I'm seeing my girlfriend tomorrow afternoon
* Cái việc gặp người yêu đã được người nói lên kế hoạch, sắp xếp lịch vào chiều hôm sau nên người nói đã dùng thì hiện tại tiếp diễn. Không dùng hiện tại đơn ở trường hợp này vì hiện tại đơn là nói về một sự việc sẽ diễn ra trong tương lại (theo lịch hoặc thời gian biểu) nhưng người nói không lên kế hoạch cho sự việc đó.


C. Cách thêm ing vào động từ thường


- Nếu động từ tận cùng là một chữ cái e, bạn bỏ e rồi thêm ing
e.g. ride → riding, write → writing, live → living
- Nếu động từ tận cùng là ee thì bạn thêm ing bình thường, nhớ là không bỏ e
e.g. see → seeing, agree → agreeing
- Nếu động từ tận cùng là ie thì đổi ie thành y rồi thêm ing
e.g. die → dying, tie → tying
- Nếu động từ có một âm tiết có hình thức: 1 nguyên âm (u, e, o, a, i) nằm giữa hai phụ âm thì ta gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm ing
e.g. run → running, stop → stopping
Đối với những động từ ngoài các quy tắc trên thì chúng ta thêm ing như bình thường

D. Dấu hiệu nhận biết

1. Trạng từ thường xuất hiện

- Thì hiện tại tiếp diễn thì thường được dùng với các từ và cụm từ chỉ thời gian như: now, today, this week/year, at the moment, at present, currently ...
e.g: I'm going to New York this month

2. Phân biệt giữa always dùng trong thì hiện tại đơn và always dùng trong thì hiện tại tiếp diễn

- Trong hiện tại đơn thì always dùng để diễn tả một thói quen bình thường còn trong hiện tại tiếp diễn thì always dùng để diễn tả một thói quen gây phiền phức cho người khác, mang ý nghĩa phàn nàn.
e.g: I always run in the park in the morning in order to improve my health. (hiện tại đơn)
Ý nghĩa câu này là người nói đang diễn tả một thói quen bình thường
e.g: She is always telling lies. (hiện tại tiếp diễn) 
Ý nghĩa câu này là thể hiện sự không hài lòng về việc một người luôn nói dối


SHARE THIS

Blogger Nguyễn Dương

Có một câu nói mà mình rất thích đó là "Thật sai lầm khi nghĩ rằng một khi rời khỏi trường học, bạn không cần học thêm điều mới nữa". Chính vì thế mà hãy luôn luôn học hỏi, con người chỉ ngừng phát triển khi ngừng học hỏi. Nếu như bạn chưa hiểu nội dung bài viết hoặc đang khúc mắc khi thao tác thì hãy bình luận phía dưới bài viết để mọi người cùng thảo luận nhé!