14 tháng 11, 2019

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn


A. Cấu trúc

- Khẳng địnhS + have/ has + been + V-ing
e.g: He has been working here for six years.
- Phủ địnhS + have/ has + not (haven't/ hasn't) + been + V-ing
e.g: She hasn't been working here for a long time.
- Nghi vấnHave/ Has + S + been + V-ing? (câu hỏi thì thường dùng với how long)
e.g: How long has she been working here?

B. Cách dùng

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn dùng để:
Diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại (nhấn mạnh tính liên tục của sự việc)
e.g: I have (I've) been waiting here since early morning.
- Diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ và đã kết thúc nhưng kết quả đang ảnh hưởng đến hiện tại
e.g: I am very tired now because I have been working hard for 8 hours.
e.g: I have been eating a lot. I can't have any more now.

C. Dấu hiệu nhận biết

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thường đi cùng các trạng từ và giới từ chỉ thời gian như:
  • for (+ khoảng thời gian)
  • since (+ mốc thời gian trong quá khứ)
  • so far, ever, never, yet, already, lately
  • this week/ month/ year/ morning ...

D. Sự khác nhau giữa thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

1. Thì hiện tại hoàn thành nói về một sự việc, hành động đã kết thúc trong quá khứ (không rõ thời điểm). Còn thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nói một sự việc, hành động chưa kết thúc hoặc vừa mới kết thúc.

e.g: I have visited New York. (hiện tại hoàn thành)
Câu này có nghĩa là người nói đã ghé thăm New York và chuyến đi đó đã kết thúc trong quá khứ rồi.

e.g: I have been visiting New York. (hiện tại hoàn thành tiếp diễn)
Câu này có nghĩa là người nói đã đến New York nhưng không có nghĩa là chuyến đi đã kết thúc.

2. Thì hiện tại hoàn thành nói về một sự việc bắt đầu trong quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại. Còn thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn cũng nói về một sự việc bắt đầu trong quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại nhưng ý nói nhấn mạnh sự liên tục đó.

e.g: They’ve been married for nearly twenty years. (hiện tại hoàn thành)
Người nói chỉ muốn kể về việc 1 cặp vợ chồng đã kết hôn được 20 năm, chỉ mang tính kể chuyện bình thường.

e.g: I have been typing this report for 3 hours. (hiện tại hoàn thành tiếp diễn)
Người nói muốn nhấn mạnh việc người đó đã phải đánh máy một bản báo cáo suốt 3 tiếng đồng hồ.


SHARE THIS

Blogger Nguyễn Dương

Có một câu nói mà mình rất thích đó là "Thật sai lầm khi nghĩ rằng một khi rời khỏi trường học, bạn không cần học thêm điều mới nữa". Chính vì thế mà hãy luôn luôn học hỏi, con người chỉ ngừng phát triển khi ngừng học hỏi. Nếu như bạn chưa hiểu nội dung bài viết hoặc đang khúc mắc khi thao tác thì hãy bình luận phía dưới bài viết để mọi người cùng thảo luận nhé!