8 tháng 10, 2021

11 tháng 9, 2021

Cách chuyển một đoạn văn bản vào trong bảng Word

Cách chuyển một đoạn văn bản vào trong bảng Word

Có khi nào bạn gõ ra một danh sách nhưng dưới dạng một đoạn văn bản và rồi sếp của bạn muốn bạn chuyển nó vào trong một bảng không. Đôi khi chúng ta sẽ gặp phải trường hợp oái ăm như thế. Vậy làm thế nào để chuyển đoạn văn bản đó vào bàng một cách nhanh chóng, các bạn hãy áp dụng tính năng sau nhé.

chuyển một đoạn văn bản vào trong bảng Word

9 tháng 9, 2021

5 tháng 9, 2021